Bul-RoundedLeftBig
Categorieën
Pagina's
Er zijn geen producten in de winkelwagen.
Menu
   
Welkom , login of registreer
Header
Contactgegevens klantenservice
 • E-mail: info@inkttoko.nl
 • Telefoon: 0546-764444 (10.00 - 17.00 uur)
 • Contactformulier op de website (beginpagina, rechtsboven)

Betaling

De betalingsmogelijkheden zijn:
 • Betaling via iDeal
 • Betaling via Paypal
 • Vooruitbetaling per overschrijving
 • Betaling onder Rembours (achteraf betalen)
 • Betaling bij afhalen (vooraf of achteraf betalen)

Vooruitbetaling kan per bank. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Inkttoko.

Eigendomsvoorbehoud en risico

Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Inkttoko totdat aan alle betalingsverplichtingen is voldaan. Het risico terzake van de reeds afgeleverde artikelen gaat echter reeds op de koper over op het moment van levering.

Inkttoko raadt aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Gebreken dienen binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking, te worden gemeld. Indien de bestelling onverhoopt niet volledig of onjuist mocht zijn, raadt Inkttoko aan om zo snel mogelijk na ontvangst contact op te nemen met +31 (0)546-76 44 44 of via de e-mail: info@inkttoko.nl

Garantie

Onverminderd de rechten en vorderingen die de koper op grond van de wet toekomen, geeft Inkttoko de volgende specifieke garanties:
 • Huismerk compatible printersupplies: 24 maanden op herstel of vervanging.
 • Huismerk remanufactured printersupplies: 12 maanden garantie.
 • Vulinkt en navulsets: 12 maanden op vervanging.
 • Cartridge-resetters: 12 maanden op vervanging (uitgesloten batterijen)

De koper kan echter geen beroep doen op voormelde garanties in geval van:
 1. Normale slijtage.
 2. Onoordeelkundig gebruik en/ of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.
 3. Aan het artikel door of namens de koper aangebrachte wijzigingen.
 4. Beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid.
 5. Door de koper of door de koper ingeschakelde derden op eigen initiatief gedurende de garantietermijn verrichte reparaties aan de geleverde artikelen.
 6. Indien de koper niet of niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting.

Bij een beroep op voormelde garantie is de koper verplicht zijn claim kenbaar te maken aan Inkttoko voor retournering van het betreffende artikel. Kosten van het retour zenden zijn voor rekening voor Koper.
Bij een beroep op de garantie gelden de volgende voorwaarden:
 1. Er dient binnen de gestelde garantietermijn een garantienummer aangevraagd te worden.
 2. Het betreffende artikel dient zo spoedig mogelijk na het toekennen van het garantienummer opgestuurd te worden.
 3. Het artikel dient deugdelijk verpakt en verstuurd te worden.
 4. In de zending dienen een omschrijving van het probleem, de gegevens van de koper en kopie van de factuur bijgesloten te worden.
 5. Problemen met de verzending bij of door het bedrijf dat zorg draagt voor de verzending naar Inkttoko, zijn voor risico van de koper.

Retournering

Bij retourzendingen hanteren wij de volgende procedure:
 • Er moet binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling een retournummer aangevraagd worden via E-mail: info@inkttoko.nl
 • De bestelling dient zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na het toekennen van het retournummer retour gestuurd te worden.
 • De retourartikelen dienen, indien redelijkerwijs mogelijk, onbeschadigd en in originele verpakking geretourneerd te worden.
 • Indien een verpakking beschadigd of aangebroken is, kan Inkttoko een bedrag in mindering brengen op de restitutie.
 • Aangebroken en/of reeds gebruikte verbruiksartikelen, zoals cartridges, vulinkt en toners, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht en kunnen daardoor niet retour genomen worden.
 • Herroepingsrecht is veertien dagen
 • Onverkoopbare artikelen kunnen niet retour genomen worden.
 • De retourartikelen dienen goed verpakt retour gestuurd te worden.
 • De retourzending dient voldoende gefrankeerd naar ons worden toegestuurd.
 • Op de retourzending dient duidelijk het retournummer vermeld te staan.
 • Problemen met de verzending bij of door het bedrijf dat zorg draagt voor de verzending naar ons, zijn voor risico van de klant.
Aflevering
 • Levering geschiedt bij voorkeur per luchtkussenenveloppen of brievenbusdozen, welke door de brievenbus kunnen.
 • De koper dient bij aflevering van de bestelling in pakketten de vrachtbrief van de transporteur te ondertekenen voor het in ontvangst nemen van de bestelling.
 • Alle zendingen worden door Inkttoko bij voorkeur verzekerd verstuurd. Risico van beschadiging en verlies van een zending wordt door Inkttoko gedragen. Na levering gaat het risico van beschadiging en verlies op de koper over.
Klachten

Voor klachten kunt u contact opnemen d.m.v.:
 • E-mail: info@inkttoko.nl
 • Telefoon: 0546-764444 (10.00 - 17.00 uur)
 • Contactformulier op de website (beginpagina, rechtsboven
U krijgt zo spoedig mogelijk een bevestiging per mail, dat uw klacht in behandeling is.

Geschillen 
 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop Keurmerk via info@keurmerk.info.
 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
 4. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd.
 5. Indien naast de Geschillencommissie Webshop Keurmerk een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen die andere Geschillencommissie bij uitsluiting bevoegd.